Giới thiệu về việc đạt được chứng chỉ PCI DSS

Giới thiệu về việc đạt được chứng chỉ PCI DSS

Netstars Co., Ltd. thông báo rằng công ty đã đạt được chứng nhận (ver3.2.1) của “PCI DSS (Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu ngành thẻ thanh toán)”, là tiêu chuẩn bảo mật toàn cầu của ngành thẻ tín dụng vào ngày 23 tháng 12 năm 2020.

Là một thành viên của ngành công nghiệp fintech, Netstars sẽ tiếp tục nghiên cứu các biện pháp bảo mật dữ liệu.

Trả lời