Infor M3

Infor là nhà cung cấp giải pháp quản trị doanh nghiệp (ERP) lớn thứ 3 thế giới, với doanh thu khoảng 2.8 tỷ USD vào năm 2015.
 
Infor M3 là một hệ thống ERP tận dụng các công nghệ mới nhất, sử dụng sản xuất và phân phối dựa trên đám mây nhằm cung cấp cho người dùng trải nghiệm và khả năng phân tích đặc biệt phù hợp với nền tảng đa công ty, quốc gia hay địa điểm. Với những chức năng nổi bật, Infor M3 là giải pháp dẫn đầu trong ngành hóa chất, phân phối, thiết bị và các ngành sản xuất công nghiệp khác.
Điểm nổi bật
– Tầm nhìn tài chính toàn cầu
– Giao diện cấp người dùng
– Dẫn đầu về chức năng cho ngành sản xuất
– Triển khai nhanh chóng, an toàn
– Thay đổi cách thức phân tích dữ liệu
– Dễ dàng tích hợp với các hệ thống khác để quản lý quy trình

Xem thêm các sản phẩm khác