Netstars Việt Nam đang tìm kiếm ứng viên cho các vị trí:

Bridge SE – Technical Project Manager

Với vị trí Bridge SE, ứng viên có thể nhận được mức lương đến 2.500 USD và nhiều phúc lợi hấp dẫn khác.

Chúng tôi tìm kiếm ứng viên có kinh nghiệm làm việc với khách hàng Nhật Bản để hiểu rõ yêu cầu, đồng thời có thể phối hợp cùng team để phát triển sản phẩm.

Mobile Flutter Developer

Netstars Việt Nam đang cần tuyển dụng vị trí Mobile Flutter  Developer để xây dựng, duy trì các tính năng của sản phẩm. 

Ứng viên cần có kiến thức về mô hình Scum/Kanban, kỹ năng giải quyết vấn đề và nhanh nhạy về sản phẩm.

Full-stack Developer

Vị trí Full-stack Developer yêu cầu ứng viên có ít nhất 3 năm kinh nghiệm và hiểu biết về nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau: HTML5, Web Component, JavaScript, ExtJS, VueJS, CSS,…