3 lý do để Tete Shop là “trợ lý” hữu ích cho chủ tiệm tạp hóa, siêu thị mini,…

Một người quản lý thành công không thể nào thiếu những trợ lý đắc lực giúp họ san sẻ, giảm tải công việc. Đối với những chủ tiệm tạp hóa,…

Continue Reading 3 lý do để Tete Shop là “trợ lý” hữu ích cho chủ tiệm tạp hóa, siêu thị mini,…

Mobile Flutter Developer

Job description: We are looking for a Mobile Flutter Developer to build, maintain products’ features. You will work with other Developers and Product Managers throughout the software development life cycle…

Continue Reading Mobile Flutter Developer